Adatkezelés

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Dömötör-díj honlap (továbbiakban honlap) felhasználói által az oldal használata során megadott és a Dömötör-díj Színházi Díjátadó Gála szervezője (továbbiakban: Szervező, Adatkezelő), valamint honlap üzemeltetője (továbbiakban: Adateldolgozó) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Az adatkezelés kizárólag a Dömötör-díjhoz kapcsolódó internetes szavazás lebonyolításához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

Adatok

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Dömötör-díj Színházi Díjátadó Gálához kapcsolódó szavazás lebonyolítása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az Érintett a szavazólap kitöltésével kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a szavazólap kitöltése során megadott, illetve automatikusan eltárolt adatait kezelje.

Kezelt adatok köre

Az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett keresztneve, email címe.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Hozzáférés és adatmódosítás, adatok törlése

Az Érintett az általa megadott személyes adatokat bármikor módosíthatja a Szervezőnek az Impresszumban megadott elérhetőségeire eljuttatott levélével, üzenetével.

Adatok törlése

A felhasználó az általa megadott személyes adatok törlését és az azokhoz való hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti a Dömötör-díj szervezőjének az impresszumban megadott elérhetőségeire eljuttatott levélével.

Az adattárolás időtartama

A személyes adatokat az aktuális színházi évad Dömötör-díjának kihirdetését követő adminisztráció végéig, legfeljebb azok felvételtől számított 60 napig tároljuk.

Biztonság

Az Adatkezelő által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak a személyes adatok manipulálása, adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. A felhasználó által az Adatkezelőnek megadott személyes adatok harmadik fél számára nem hozzáférhetők.

Adatkezelő elérhetősége

Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése, vagy javaslata van keresse meg a Dömötör-díj szervezőjét

Pálma Reklámstúdió
6724 Szeged, Körtöltés utca 1. f. ép. 2. em. 2.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot Adatfeldolgozó(k) igénybevételére, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Utolsó módosítás: 2018. május 3.