Adatkezelés

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Dömötör-díj honlap (továbbiakban honlap) felhasználói által az oldal használata során megadott és a honlap üzemeltetői (továbbiakban: Adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Az adatkezelés kizárólag a honlap használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

 

Adatok

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a Dömötör-díj szavazásának lebonyolítása.

 

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó a szavazólap kitöltésével kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a szavazáshoz kötelezően előírt adatait kezelje.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

 

Hozzáférés és adatmódosítás

A felhasználó az általa megadott személyes adatokat bármikor módosíthatja a Dömötör-díj szervezőjének az impresszumban megadott elérhetőségeire eljuttatott levélével.

 

Adatok törlése

A felhasználó az általa megadott személyes adatok törlését és az azokhoz való hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti a Dömötör-díj szervezőjének az impresszumban megadott elérhetőségeire eljuttatott levélével.

 

Az adattárolás időtartama

A személyes adatokat az aktuális színházi évad Dömötör-díjának kihirdetését követő adminisztráció végéig, legfeljebb a felvételtől számított 1 évig tároljuk.

 

Biztonság

Az Adatkezelő által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak a személyes adatok manipulálása, adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. A felhasználó által az Adatkezelőnek megadott személyes adatok harmadik fél számára nem hozzáférhetők.

 

Elérhetőség

Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése, vagy javaslata van keresse meg a Dömötör-díj szervezőjét

Pálma Reklámstúdió
6722 Szeged, Jósika u. 2.
telefon, fax: (62) 424 567, telefon: (62) 424 425

Adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

Az Adatkezelő fenntartja a jogot Adatfeldolgozó(k) igénybevételére, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Utolsó módosítás: 2016. április 18.